ОНЛАЙН БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ

Шинэ элсэгч бүртгэх хэсэг
Эчнээ анги
Та цахим шуудангийн хаягаа үнэн зөв, одоо ашиглаж байгаа хаягаа оруулна уу! Таны оруулсан хаяг хэрэглэгчийн нэр болохоос гадна бүртгэл баталгаажих холбоос илгээгдэнэ.
Бүртгэлийн форм бөглөхдөө зөвхөн крилл үсэг ашиглахыг анхаарна уу.
Эрэгтэй Эмэгтэй
Тийм Үгүй
Оршин суугаа хаяг
Анхаар: Өнгөт цээж зураг /сүүлийн 3 сар дотор авахуулсан, урагшаа цэх суусан, арын фон нь цайвар цулгуй байна/, зургийн нэг удаа оруулах ба оруулсан зураг цахим үнэмлэхэд хэвлэгдэхийг анхаарна уу!
Боловсролын тухай мэдээлэл
Боловсролын мэдээлэл нэмэх
Нэмэх товч дарснаар таны боловсролын мэдээлэл доорхи жагсаалтанд нэмэгдэнэ.
Та бүртгэлийн хураамж 15000 төгрөгийг дараах дансанд шилжүүлж төлбөр төлсөн баримтын хуулгыг скайнердах эсвэл фото зургийг нь оруулна уу.
Гүйлгээний утга дээр өөрийн регистрийн дугаар болон нэрээ бичнэ үү.
Хүлээн авагч: Дархан Дээд Сургууль
Банк: Хаан банк
Данс: 5107018693 K-19
- Энд дарж жишээ баримт харна уу!